Menu

Overwinnen van tegenstellingen

De Swabhawat kun je opvatten als een evenwichtige manier van omgaan met je binnen- en je buitenwereld. Als een training om niet verstrikt te raken in de tegenstellingen van ideeën, gedachten en gevoelens. Velen stagneren in een wereld als gevolg van dualistisch denken.

Het kenmerkt zich als een afgescheidenheid, als een doorgeknipte band van oorzaak en gevolg in een verloren samenhang van geest en stof. De Swabhawat is een manier om het eenzijdige denken weer te helen. Gaandeweg leer je uit het midden te denken en te voelen om je evenwicht te hervinden. We kunnen immers weer helen en deel gaan uitmaken van het universum.

Veel van onze problemen en kortzichtige manieren van doen ontstaan door het aangeleerde denken in tegenstellingen wat ‘lijdt’ tot afgescheidenheid en vroegtijdige ziekte. Eigenlijk schept de mens zelf zijn/haar gapende en onoverbrugbare kloof. Dit dualistisch denken stelt de verschillende begrippen tegenover elkaar en kent deze een zelfstandige waarde toe. Het oplossen van die kloof houdt in, dat je het dualistisch den­ken ‘moet’ overwinnen. Je gaat dan op weg is een volledig vrij mens te worden, in de zin van de grootste religieuze en filosofische geschriften. Want, zoals in de Bhagavad. Gita staat, ‘door de waan der paren van tegenstelling, ontstaan uit aantrekking en af­keer, geraken alle schepselen in dwaling bij hun ontstaan’.

De Swabhawat is geen zoveelste aanvulling tot de enorme boekenrij op het gebied van vele spirituele en filosofische werken. Saswitha heeft namelijk de laatste schakel aangebracht in de eeuwen omspannende keten van menselijk denken op het gebied van tegenstellingen. De Swabhawat behandeld uitvoerig de kernwet, waaruit het bestaan bestaat.

Contact met Johan via WhatsApp