Menu

Oplossen van tegenstellingen

De Swabhawat kun je opvatten als een ontwikkelde manier van denken. Als een denktraining om niet verstrikt te raken in de schijnende verschijnselen, gevoelens en emoties. Veel spirituele beoefenaars zijn wars van denken. Denken zou het gevoel en het beleven van het lichaam in de weg staan, als een monkey mind. Dit soort van denken wordt in de Swabhawat het Gewone Denken genoemd. Het kenmerkt zich als een afgescheidenheid, als een doorgeknipte eenheid van oorzaak en gevolg, als emoties en misleidende eenzijdige gevoelens buiten een samenhangend begrip. Stap voor stap leer je hoger denken en verder om eenheid te gaan ervaren in een werkelijk dieper voelen. De Swabhawat neemt je mee tot een duizelingwekkende hoogte. Je leert de eenzijdige vormgehechtheid loslaten in het tegendeel van de niet-vorm tot een vormloze beleving buiten tijd en ruimte. Je gaat het leven op die manier leven zoals het is want ‘Alles is’.

De Swabhawat is geen zoveelste aanvulling tot de enorme boekenrij op het gebied van vele spirituele en filosofische werken. Saswitha heeft namelijk de laatste schakel aangebracht in de eeuwen omspannende keten van menselijk denken op het gebied van tegenstellingen. De Swabhawat behandeld uitvoerig de kernwet, waaruit het bestaan bestaat.

 

Al onze vragen, onze problemen en handelingen ontstaan door afgescheidenheid en tegenstellingen. Eigenlijk door een eenzijdig dualis­tisch manier denken als een onoverbrugbare kloof van denken. Dit dualistisch denken stelt onder meer de verschillende begrippen tegenover elkaar of kent de begrippen een zelfstandige waarde toe.

Het oplossen van die kloof houdt in, dat het dualistisch den­ken overwonnen moet worden.

Contact met Johan via WhatsApp