Menu

Mijn lering bij Saswitha

Kennismaken met eenheidsdenken

Als 20jarige student sociale academie in 1970 kon ik deelnemen aan het keuze vak Oosterse Filosofie. Dit veranderde mijn hele leven. Er zat daar een docent met een kaarsrecht rug op leeftijd, Saswitha in pak met vlinderstrik. Een Westers uitziende verschijning met een Aziatische ziel en een kosmische geest. Hij weerlegde kritische eenzijdige opvattingen van studenten op een wijze die hij eenheidsdenken noemde.

Een andere heldere kijk op de ons verschijnende werkelijkheid. Hij liet inzien dat tegenstellingen als een tweeheid in feite onbegrepen tegendelen zijn als onderscheidingen van de eenheid leven. Er bestaat altijd een derde kracht die de verschillen vrijmaakt en oplost. Voor mij een openbaring om kennis te maken met ‘de verschilsbewustwording’. Een manier die de gevestigde manier van eenzijdig denken te boven gaat.

Er volgden hierna vele ontmoetingen en trainingen op zijn instituut voor Raya en Hatha Yoga in Scheveningen en in Rotterdam. Zijn intelligentie, diepgang, gevatheid en wijsheid waren voor mij een openbaring om het verschijnende leven te gaan leven vanuit eenheid. Hij leerde mij kennis maken met o.a. de Bhagavad Gita, Boeddhisme, Zen en Tao, zoals verwerkt in zijn meesterwerk de Swabhawat.

Na het behalen van de yoga opleiding werd ik lid van de Saswitha Yogavereniging en na 3 jaar verkozen tot bestuursvoorzitter. Ondertussen volgde ik vele Swabhawat cursussen, zijn meesterwerk.

Wat in mij bleef rondhangen was zijn opvatting dat leerlingen de dood van de leer zijn. Hij verwees hierbij naar talloze geestelijke stromingen die verwaterden tot krachteloze ceremoniële bewegingen. Toen ik na verloop van tijd toch naar Swabhawat certificering vroeg, vond hij bevestiging en erkenning niet nodig omdat ik Swabhawat was. Ik keek toen teleurstellend op mijn neus. Later begreep ik dat het hoogst bereikbare het niets was, de Eenheid, de Wu Chi. Na zoveel dialoog, studie, meditatie en zelfonderzoek was ik uit gekomen op ‘Niets’ en ‘Alles Is’ en een stuk wijzer. We beginnen als zuigeling, boreling, als het ware ‘grijpeling’, om het leven vast te grijpen. Na rijping gaan we het grijpen loslaten in eenheid.

De tijd was gekomen mij los te maken en het eigen pad te gaan. Naast het permanent blijven ontwikkelen in de Swabhawat ging ik mij ook verder verdiepen in de Bhagavad Gita, Boeddhisme en Tao. Vanaf de eeuwwisseling ging ik mij ook associëren met de Healing Tao van Mantak Chia. Dit sloot naadloos aan bij de Swabhawat. Na zoveel jaren is de tijd rijp om Swabhawat cursussen aan te bieden.
Contact met Johan via WhatsApp